Om släktvapnet

Vapnet är känt från 1743 genom ett lacksigill satt av Olof Knös (2/02) på hans trohetsed till kung Adolf Fredrik 1743.Sigillet finns i Riksarkivets samling Eder, volym 43. Lacksigillet var i Gröna Stubbens beläggsamling över ”Äldre vapen” då jag uppmärksammade det. Heraldiker Magnus Bäckmark, Gröna Stubben, har sedan på mitt initiativ utfört heraldiseringen. 

Vapnet presenteras ytterligare på Gröna stubbens hemsida  under rubriken ”Vapenrulla”. Är du intresserad av mer information om detta eller andra vapen, gå till Gröna stubbens hemsida.

 

                                                                                                                                                               Till Släktforskningen                                                               Tillbaka